DRAMAT:
Jordan Radiczkow „My, wróbelki”, druk  „Scena” 5/82
Jordan Radiczkow „Koszyki”, druk  „Dialog” 3/84
Jordan Radiczkow „Dobrotliwe węże”, druk „Dialog” 2/97, emisja na antenie PR 1996
Stefan Canew „Ostatnia noc Sokratesa”, druk  „Dialog” 2/88, wyst. w teatrach Warszawy, Szczecina, Łodzi, Krakowa i Radomia, emisja na antenie Polskiego Radia 1993
Stefan Canew „Druga śmierć Joanny d‘Arc”, emisja na antenie   Polskiego Radia 1994
Margarit Minkow „Księga Carów”, druk  „Dialog” 4/83, emisja na antenie Polskiego Radia 1994
Kirił Topałow „Nerwy” (polski tytuł – „Kawa dla dwojga”), emisja na antenie Polskiego Radia 1994
Stanisław Stratijew „Ragazza”, druk „Scena” 11/82
  Stanisław Stratijew „Po drugiej stronie”, druk  „Dialog” 10/94,  emisja na antenie
Polskiego Radia 8.I.1995
Stanisław Stratijew „Puste pokoje”, 1999, emisja na antenie PR 2001
Nikołaj Paruszew „Wielkolud i chłopiec”, emisja na antenie PR 1993
Emił Manow „Gałązka migdałowca”, emisja na antenie PR 1985
Rada Moskowa „Chłopiec i wiatr”, premiera w Teatrze „Pinokio” w Łodzi, 1988
  ..............................................................................................................................................
  PROZA:
Ludmił Stojanow „Srebrne wesele pułkownika Matowa”, powieść, Książka i Wiedza ,
Warszawa 1984
Jordan Radiczkow „My, wróbelki”, opowiadania, Nasza Księgarnia,Warszawa1982
Cwetan Peszew „Trzy złote lewki”, opowiadania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988
Aleksandyr Tomow „Elegia dla ptaków”, opowiadania PIW, Warszawa 1989
Aleksandyr Tomow „Młyn wiatrów”, powieść, druk  fragmentów – „Literatura na świecie” 1993, "Arkusz”1993
Neda Antonowa „Przytułek dla szczęśliwych”, powieść,druk  fragmentów – „Lit. na świecie” 1993, „Arkusz” 1994
Paweł Weżinow „Stan zawieszenia” („Wezni”) , powieść, ks. czytana na antenie Polskiego Radia w 30 odcinkach
Panajot Chitow „Jak zostałem hajdukiem”, pamiętniki (nie ukazały się)
  ..............................................................................................................................................
  Antologie z udziałem wielu tłumaczy:
„Dziwna rozmowa” – Luben Petkow, Aleksandyr Tomow, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1983
Leda Milewa „Ziemia jest taka ogromna” –  wiersze dla dzieci, Nasza Księgarnia